1. Mục đích yêu cầu

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên" trong các trường ĐH, CĐ, TCCN năm học 2017-2018; căn cứ điều kiện thực tế của Trường, Ban Giám hiệu triển khai kế hoạch sinh hoạt và lao động đầu năm, đầu khóa học nhằm giúp sinh viên (SV) khóa cũ và khoá mới nắm bắt phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018, những thông tin cần thiết trong quá trình học tập,  rèn luyện và thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” nghiêm túc theo quy định.  

2. Nội dung và kế hoạch

* Nội dung sinh hoạt: Tình hình phát triển nhà trường và nhiệm vụ năm học mới; Sinh họat chính trị, thời sự; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn; công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; những nội dung liên quan đến việc thực hiện nội quy, quy chế; phương pháp học tập theo học chế tín chỉ, xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa, kế hoạch học tập từng học kỳ và rèn luyện của SV; công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học, ý kiến góp ý của sinh viên.

* Thời gian thực hiện: đối với sinh viên các khóa cũ trong khoảng thời gian từ ngày 24/7 đến ngày 30/7 và ngày 06/8/2017; đối với sinh viên khóa mới K.43 trong khoảng thời gian từ ngày 27/8 đến ngày 01/9/2017.

2.1 Sinh hoạt tại Hội trường       

2.1.1 Chia nhóm sinh viên (SV)

* ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA MỚI K.43

STT

Nhóm

Đối tượng

Số lượng

1

N24

- SV Khoa Khoa học Xã hội và NV;

- SV Khoa Sư phạm;

- SV Khoa Ngoại ngữ;

- SV Khoa Khoa học Chính trị;

- SV Bộ môn Giáo dục Thể chất

370

360

292

200

40

2

N25

- SV Khoa Kinh tế;

- SV Viện NCPT ĐBSCL

1180

80

3

N26

- SV Khoa Nông nghiêp;

- SV Khoa Khoa học Tự nhiên

1040

285

4

N27

- SV Khoa Công nghệ

1460

5

N28

- SV Khoa Phát triển Nông thôn;

- SV Khoa Thủy sản;

- SV Khoa Luật;

700

390

250

6

N29

- SV Khoa Công nghệ Thông tin và TT;

- SV Khoa Môi trường và TNTN;

- SV Viện NC&PT CNSH

640

500

230

7

N30

- SV trúng tuyển đợt bổ sung (nếu có), sinh viên khóa mới K.43 chưa sinh hoạt, HS Khoa Dự bị - Dân tộc.

 

2.1.2 Lịch sinh hoạt tại Hội trường

* ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA MỚI K.43: Trường tổ chức sinh hoạt: ND1, ND2, ND3, ND4, ND5, ND6 đối với sinh viên khóa mới K.43 tại Hội trường lớn Khu 2

NGÀY

SÁNG

ND: 1, 2, 3

CHIỀU

ND: 4, 5, 6

27/8/2017

N24

N24

28/8/2017

N25

N25

29/8/2017

N26

N26

30/8/2017

N27

N27

31/8/2017

N28

N28

01/9/2017

N29

N29

10/9/2017

N30

N30

- Buổi sáng : 07g30; - Buổi chiều: 13g30;      

2.1.3 Chương trình làm việc tại Hội trường

* Đối với sinh viên khóa mới K.43

* Chiếu phim giới thiệu Trường (P.CTCT – 15 phút)

* Nội dung 1 (ND1): Phát biểu của Ban Giám hiệu về tình hình phát triển nhà trường và nhiệm vụ năm học mới (20 phút)

* Nội dung 2 (ND2): Giới thiệu về học chế tín chỉ, Quy chế số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định Học vụ của Trường, sự khác biệt giữa học chế tín chỉ và học ở bậc phổ thông (P.Đào tạo trình bày – 60 phút).

* Nội dung 3 (ND3): Phổ biến Quy chế công tác sinh viên, chế độ chính sách và chăm sóc sức khỏe, về quản lý SV nội trú, ngoại trú; những vấn đề cần lưu ý trong quá trình học tập, rèn luyện và chấp hành quy định đối với SV (P. CTSV trình bày  - 60 phút);

* Nội dung 4 (ND4): Sinh họat chính trị, thời sự. Nội dung này do báo cáo viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường trình bày (50 phút).

* Nội dung 5 (ND5): Xây dựng cơ quan an toàn. Thực trạng, giải pháp thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn; công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn TPCT (mời Báo cáo viên CA.TPCT -50 phút);

* Nội dung 6 (ND6): Công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học trong năm học 2017-2018; (Đoàn Thanh niên Trường trình bày - 60 phút).

2.2 Sinh hoạt tại khoa đối với sinh viên khóa mới K.43: Khoa tổ chức sinh họat phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị, trong thời gian 1 buổi, với nội dung như sau:

- Giới thiệu cơ cấu tổ chức khoa, nội dung chương trình đào tạo của ngành;

- Phương pháp học tập theo học chế tín chỉ, xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa, kế hoạch học tập từng kỳ và rèn luyện của SV;

- Những nội dung liên quan đến việc thực hiện nội quy, quy chế;

- Những vấn đề cần lưu ý trong quá trình học tập, rèn luyện và chấp hành quy định đối với SV;

- Tập hợp ý kiến đóng góp của SV, giải đáp những vấn đề thuộc trách nhiệm của khoa và báo cáo phản ánh về Trường những vấn đề thuộc trách nhiệm của Trường (qua P.CTSV) (nếu có);

- Công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học trong năm học 2017-2018 ở khoa; (do Đoàn Khoa trình bày).

2.3 Sinh hoạt tại Trung tâm Học liệu: Nội dung này do Trung tâm Học liệu và Trung tâm thông tin & Quản trị mạng thực hiện với thời gian 01 buổi,  tại Trung tâm học liệu, với nội dung như sau:

- Hướng dẫn thủ tục và nghiệp vụ thư viện.

- Báo cáo về hệ thống thông tin của Trường, việc cấp phát địa chỉ email cho SV, đăng ký môn học trực tuyến và những điểm cần lưu ý.

 (Kế hoạch hướng dẫn sẽ do Trung tâm Học liệu thông báo về các đơn vị)

Cập nhật: Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng

Lượt truy cập: 117094