Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Liên hệ hỗ trợ: 

+ Phòng Đào tạo: 0292.3831 156 

+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177

+ Đoàn Thanh niên trường: 0292. 3872 109 

Thời gian: từ 7g00 ngày 06/10/2020 đến 17g00 ngày 11/10/2020 (kể cả thứ bảy, chủ nhật).

Địa điểm: Nhà học B1 (Khu II, đường 3/2, Trường ĐHCT)

 

 

 

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên