Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Liên hệ hỗ trợ: 

+ Phòng Đào tạo: 0292.3831 156 

+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177

+ Đoàn Thanh niên trường: 0292. 3872 109 

NỘP HỒ SƠ NHẬP HỌC TẠI NHÀ HỌC B1 - KHU II  

Thời gian nộp hồ sơ tập trung: từ ngày 10/8/2019 đến ngày 15/8/2019

Địa điểm: Tại nhà học B1, khu II - Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.

Thời gian nộp hồ sơ

Lưu ý: Tân sinh viên nên nộp hồ sơ theo thời gian được hẹn trong Giấy báo nhập học.

 

 

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên