Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Sinh viên cần chuẩn bị hồ sơ nhập học như sau:

  1. Bản chính Giấy báo nhập học của Trường.
  2. Học bạ trung học phổ thông (bản sao có công chứng).
  3. Giấy khai sinh (bản sao có công chứng).
  4. Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (bản sao không cần công chứng).
  5. Giấy tờ chứng minh có liên quan đến đối tượng ưu tiên do các cấp có thẩm quyền ký (bản sao có công chứng) theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy.
  6. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự của cơ quan quân sự cấp quận/huyện ký (đối với nam sinh viên và có thể nộp bổ sung trong học kỳ đầu tiên).
  7. Phiếu thông tin sinh viên, có xác nhận của địa phương (theo mẫu).

Lưu ý:

1/ Nộp hồ sơ cho Trường qua phòng Công tác Sinh viên khi Trường tổ chức học tập trung.

2/ Thời gian nhận hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên sẽ có thông báo cụ thể trên website - trang Tân Sinh viên vào lúc Trường thông báo học tập trung. (chờ cập nhật)

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên