Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

  I.QUY ĐỊNH THỦ TỤC NHẬP HỌC

- Làm thủ tục nhập học bao gồm: Nộp hồ sơ xác nhận nhập học, Nộp hồ sơ nhập học và nộp tiền trong thời gian do Trường quy định. Thí sinh có thể xác nhận nhập học trước, rồi sau đó nộp hồ sơ nhập học và nộp tiền hoặc xác nhận nhập học cùng với nộp hồ sơ nhập học và nộp tiền (phải hoàn thành trong thời gian quy định). Lưu ý:

- Đã xác nhận nhập học thì không được xét tuyển các nguyện vọng bằng điểm thi.

- Nếu thí sinh không xác nhận nhập học thì xem như tự hủy kết quả trúng tuyển.

- Không được rút lại hồ sơ Xác nhận nhập học.

  1. Thời gian: từ ngày 02/8/2021 đến hết ngày 03/9/2021
  2. Thành phần hồ sơ để Xác nhận nhập học
  • Bản chính “Giấy chứng nhận kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021” (nếu có dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021).
  • Bản chính “Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời” hoặc bản sao có công chứng “Bằng tốt nghiệp THPT”.

Trường cấp cho thí sinh Bản chính Giấy báo nhập học sau khi Xác nhận nhập học.

   3. Nộp hồ sơ nhập học, học phí và các chi phí khác...Xem chi tiết thông báo

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên