Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Liên hệ hỗ trợ: 

+ Phòng Đào tạo: 0292.3872 728

+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177

+ Đoàn Thanh niên trường: 0292. 3830 309 

+ Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ & KNSV: 0292.3872284 / 02923.943727

HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC

Thí sinh phải hoàn thành việc xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) trước 17g00 ngày 30/9/2022.

Bước 1:

- Ghi Phiếu thông tin nộp hồ sơ;

- Bản photocopy thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) /Tờ khai tham gia Bảo hiểm xã hội, BHYT.

Bước 2: Nộp học phí và các chi phí khác

- Học phí (theo ngành được in ở mặt trước Giấy báo trúng tuyển).

- Mức thu phí BHYT bắt buộc: 705.000 đồng (15 tháng: từ 10/2022 đến 31/12/2023).

- Mức thu phí Bảo hiểm tai nạn: 80.000 đồng/năm hoặc 280.000 đồng/4 năm.

- Phí khám sức khỏe đầu vào: 100.000 đồng.

- Chi phí lập thẻ sinh viên: 50.000 đồng.

- Chi phí kiểm tra năng lực Ngoại ngữ đầu vào: 50.000 đồng/sinh viên

Bước 3: Nộp hồ sơ nhập học

Các hồ sơ sắp xếp theo thứ tự ghi trong Giấy báo trúng tuyển. Sinh viên ký tên và nhận Biên nhận nộp hồ sơ và học phí.

Bước 4: Nhận Phiếu báo dự kiểm tra năng lực Ngoại ngữ.

Bước 5: Đăng ký ở Ký túc xá (KTX)

Sinh viên mang theo 2 ảnh 3x4, làm phiếu đăng ký tại nơi thu hồ sơ hoặc in từ website Tân Sinh Viên. phí ở KTX là 360.000 đồng (3 tháng: từ tháng 10 đến 31/12/2022).

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

 1. Website: Trường https://www.ctu.edu.vn ; Tân Sinh Viên https://tansinhvien.ctu.edu.vn
 2. Hộp thư điện tử và tài khoản đăng nhập máy tính của Trường được cung cấp trên Biên nhận nộp hồ sơ và học phí. Sinh viên chịu trách nhiệm bảo mật và sử dụng trong quá trình học tập. Xem nội quy và hướng dẫn sử dụng tại http://helpdesk.ctu.edu.vn
 3. Thường xuyên theo dõi website Tân Sinh Viên, Hộp thư điện tử để cập nhật thông tin mới nhất liên quan đến lịch hoạt động đầu khóa và thời khóa biểu học tập.
 4. Học kỳ đầu tiên bắt đầu từ ngày 03/10/2022 theo mã lớp thời khóa biếu của mỗi sinh viên. Riêng các Chương trình tiên tiến và Chương trình chất lượng cao bắt đầu từ ngày 10/10/2022.
 5. Tất cả sinh viên phải tham gia các hoạt động đầu khóa theo lịch tại website Tân Sinh Viên.
 6. Kiểm tra năng lực Ngoại ngữ theo lịch trên “Phiếu báo dự kiểm tra năng lực Ngoại ngữ”.
 7. Xem hướng dẫn chi tiết hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu là Đảng viên, Đoàn viên) tại website Tân Sinh Viên.
 8. Các trường hợp chưa nộp đủ hồ sơ phải bổ sung chậm nhất ngày 18/10/2022. Sau thời hạn trên, những trường hợp không nộp hồ sơ đầy đủ xem như không nhập học, Trường sẽ không giải quyết các khiếu nại. Riêng Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự (đối với nam sinh viên) có thể nộp bổ sung chậm nhất ngày 31/12/2022.
 9. Sinh viên đã nộp học phí, nếu xin nghỉ học sau ngày 18/10/2022 sẽ không được hoàn lại học phí. Trường không hoàn trả hồ sơ đối với sinh viên xin nghỉ học.
 10. Giữ gìn cẩn thận: Biên nhận nộp hồ sơ và học phí, Phiếu báo dự kiểm tra năng lực Ngoại ngữ và những giấy tờ khác do Trường cấp cho tân sinh viên khi làm thủ tục nhập học.
 11. Tìm hiểu Quy định công tác học vụ dành cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy.
 12. Sẳn sàng nộp Bản gốc Bằng tốt nghiệp THPT để Trường kiểm tra khi có yêu cầu.

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên