Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Thực hiện kế hoạch nhận hồ sơ nhập học Tân sinh viên khóa 47 của Trường Đại học Cần Thơ, Đoàn trường thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn của Sinh viên, Học sinh dự bị đại học tại các Khoa, Viện, Bộ môn như sau:

Do tình hình dịch bệnh, nên việc tiếp nhận Hồ sơ sinh hoạt Đoàn sẽ thực hiện khi có lịch học tập trung tại trường.

Thông tin cơ bản về kế hoạch tiếp nhận của các đơn vị được cập nhật ở cuối bài viết này. Tân sinh viên lưu ý bảo quản kỹ hồ sơ Đoàn viên của mình để nộp theo thông báo.

Hồ sơ chuyển sinh hoạt gồm: Sổ Đoàn viên, trong đó cần có đầy đủ
+ Đơn xin vào Đoàn
+ Lý lịch người xin vào Đoàn
+ Nghị quyết/ Quyết định kết nạp Đoàn viên mới có ký tên, đóng dấu của Đoàn cơ sở (Xã đoàn hoặc Đoàn trường THPT và tương đương) nơi kết nạp
+ Có nhận xét ưu khuyết điểm hàng năm của BCH Chi đoàn (Đoàn viên mới kết nạp năm 2021 thì có thể chưa có nhận xét)
+ Có giới thiệu chuyển sinh hoạt Đoàn trong năm 2021:
-> Đối với Tân sinh viên tốt nghiệp THPT/GDTX năm 2021 sẽ tính từ thời điểm Đoàn cơ sở cũ ký chuyển;
-> Tân sinh viên đã tốt nghiệp từ năm 2020 trở về trước, thời gian ký chuyển phải trong năm 2021, có nhận xét ưu khuyết điểm và xếp loại đoàn viên theo quy định tính đến thời gian ký chuyển.

Thủ tục nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn: Đoàn viên mang theo sổ Đoàn viên đến nộp theo thời gian, địa điểm đã được thông báo. Sau khi được kiểm tra đầy đủ các nội dung sẽ được nhận 01 biên nhận. Lưu ý cần giữ kỹ biên nhận này để đối chiếu khi cần thiết.

Lưu ý: Đoàn viên KHÔNG nộp Thẻ Đoàn viên, Sổ đăng ký chương trình rèn luyện Đoàn viên, sổ sinh hoạt hè và các văn bản, tài liệu khác.

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên