Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Liên hệ hỗ trợ: 

+ Phòng Đào tạo: 0292.3872 728

+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177

+ Đoàn Thanh niên trường: 0292. 3830 309 

+ Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ & KNSV: 0292.3872284 / 02923.943727

THÔNG BÁO

V/v tiếp nhận sinh hoạt Đoàn dành cho Tân Sinh viên Khóa 48

 

  1. Cách thức tiếp nhận:

- Sinh viên Khóa 48 nộp sổ đoàn cho BCH chi đoàn (lâm thời) khi vào học tập trung.

- Mỗi Khoa/ Viện/ Bộ môn sẽ có thông báo riêng cho từng đơn vị khi tổ chức sinh hoạt tuần công dân đầu năm học.

  1. Thủ tục nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn:

+ Đoàn viên nộp sổ Đoàn viên theo hướng dẫn của Đoàn quản lý.

+ Sau khi nộp sổ, sẽ được nhận 01 biên nhận hoặc theo hướng dẫn đơn vị tổ chức nhận hồ sơ.

+ Lưu ý cần giữ kỹ biên nhận (nếu có) này để đối chiếu khi cần thiết.

  1. Sổ Đoàn viên, trong đó cần có đầy đủ:

+ Đơn xin vào Đoàn

+ Lý lịch người xin vào Đoàn

+ Nghị quyết/ Quyết định kết nạp Đoàn viên mới có ký tên, đóng dấu của Đoàn cơ sở (Xã đoàn hoặc Đoàn trường THPT và tương đương) nơi kết nạp.

+ Có nhận xét ưu khuyết điểm hàng năm của BCH Chi đoàn (Đoàn viên mới kết nạp năm 2022 thì có thể chưa có nhận xét).

+ Có giới thiệu chuyển sinh hoạt Đoàn trong năm 2022:

  1. Một số nội dung cần lưu ý

- KHÔNG nộp Thẻ Đoàn viên, Sổ đăng ký chương trình rèn luyện Đoàn viên, sổ sinh hoạt hè và các văn bản, tài liệu khác.

-  Đối với Tân sinh viên tốt nghiệp THPT/GDTX năm 2022 sẽ tính từ thời điểm Đoàn cơ sở cũ ký chuyển;

- Tân sinh viên đã tốt nghiệp THPT/GDTX từ năm 2021 trở về trước, thời gian ký chuyển phải trong năm 2022, có nhận xét ưu khuyết điểm và xếp loại đoàn viên theo quy định tính đến thời gian ký chuyển không quá 03 tháng.

- Sinh viên chính quy đang học tập tại Trường nhưng không nộp sổ Đoàn về Trường và sinh hoạt tại địa phương là sai quy định của Điều lệ Đoàn.

- Sinh viên không chuyển sinh hoạt Đoàn về trường sẽ không xét tặng các giải thưởng, khen thưởng có yếu tố liên quan đến Đoàn.

Mọi vấn đề thắc mắc liên hệ số điện thoại 0292 3830309.

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên