Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Liên hệ hỗ trợ: 

+ Phòng Đào tạo: 0292.3872 728

+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177

+ Đoàn Thanh niên trường: 0292. 3830 309 

+ Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ & KNSV: 0292.3872284 / 02923.943727

Để đánh giá được năng lực ngoại ngữ, xét miễn học các học phần ngoại ngữ căn bản được quy định trong chương trình đào tạo; Trường Đại học Cần Thơ tổ chức kỳ kiểm tra ngoại ngữ đầu vào đối với sinh viên các lớp thuộc khóa 48.

  1. Đối tượng kiểm tra

Tất cả sinh viên khóa 48 trừ học sinh thuộc Khoa Dự bị Dân tộc và các đối tượng được nêu ở mục 2.

Sinh viên không tham dự kiểm tra và không có chứng chỉ xét miễn học phần Anh văn căn bản hoặc Pháp văn căn bản theo quy định thì sẽ học các học phần Anh văn căn bản hoặc Pháp văn căn bản theo chương trình đào tạo của Trường.   

  1. Điều kiện miễn dự kiểm tra và miễn học các học phần ngoại ngữ căn bản

       2.1. Miễn dự kiểm tra và miễn học các học phần Anh văn căn bản

Sinh viên được miễn tham dự kỳ kiểm tra và được xét miễn học các học phần Anh văn căn bản tương ứng được quy định trong chương trình đào tạo khi đạt bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức thi và cấp chứng chỉ cấp.

Bảng 1. Các loại chứng chỉ và kết quả điểm tiếng Anh tương đương bậc 3

CEFR

IELTS

TOEIC (L&R)

TOEIC

Bridge

TOEFL ITP

TOEFL CBT

TOEFL iBT

Cambridge Tests

B1

4.5-5.0

450-595

76-89

450-499

133

31-45

140-150 KET

140-160 PET

140-160 FCE

       2.2. Miễn dự kiểm tra và miễn học các học phần Pháp văn căn bản

Sinh viên được miễn tham dự kỳ kiểm tra và được xét miễn học các học phần Pháp văn căn bản tương ứng được quy định trong chương trình đào tạo khi đạt cấp độ B1 trở lên theo Khung đánh giá trình độ ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu (CEFR) (bảng 2).

               Bảng 2. Loại văn bằng, chứng chỉ tiếng Pháp

Loại văn bằng, chứng chỉ

DELF

TCF

TEF

Cấp độ

DELF B1

TCF 3 (300-399)

TEF 3 (361-540)

       2.3. Các trường hợp khác sẽ do Hội đồng Đánh giá năng lực ngoại ngữ Trường xem xét quyết định.

  1. Quyền lợi

Căn cứ kết quả kiểm tra, sinh viên được xét miễn học các học phần Anh văn căn bản hoặc Pháp văn căn bản được quy định trong chương trình đào tạo của Trường.

  1. Tổ chức thực hiện

       4.1. Thu chi phí, phát phiếu báo dự kiểm tra năng lực ngoại ngữ và nhận chứng chỉ ngoại ngữ để xét miễn học phần

- Tất cả sinh viên khóa 48 nộp chi phí kiểm tra năng lực ngoại ngữ cùng thời điểm nộp học phí. Chi phí tham dự kiểm tra là 50.000 đồng/sinh viên. Trường sẽ hoàn lại chi phí kiểm tra cho sinh viên nộp chứng chỉ ngoai ngữ xét miễn sau khi Hội đồng duyệt danh sách sinh viên xét miễn học phần. Trường sẽ gởi email thông tin đến sinh viên.

- Sinh viên đã nộp chi phí kiểm tra ngoại ngữ đến nhận Phiếu báo dự kiểm tra (mang theo biên lai thu tiền để đối chiếu), và nộp các chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định (nếu có) để được xét miễn kiểm tra tại Phòng Nhận Phiếu báo kiểm tra ngoại ngữ trong khu vực nộp hồ sơ nhập học từ ngày 22/9/2022 đến ngày 01/10/2022.

- Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ phối hợp với Phòng Đào tạo và Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng phát Phiếu báo dự kiểm tra.

- Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ chịu trách nhiệm kiểm tra chứng chỉ ngoại ngữ và trình Hội đồng danh sách sinh viên dự kiểm tra đến hết ngày 20/10/2022.

        4.2. Thời gian kiểm tra và công bố kết quả  

- Thời gian kiểm tra: Từ ngày 31/10/2022 đến 06/11/2022. Sinh viên dự kiểm tra có mặt tại Phòng kiểm tra (thời gian cụ thể nêu trong Phiếu báo dự kiểm tra) để thực hiện và được hướng dẫn các thủ tục và quy định có liên quan đến kỳ kiểm tra.

- Sinh viên học học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong tuần tổ chức kiểm tra sẽ dự kiểm tra vào chiều hoặc tối ngày 06/11/2022 sau khi trở về Khu 2 Trường Đại học Cần Thơ (thời gian cụ thể nêu trong Phiếu báo dự kiểm tra).

- Sinh viên tham gia kiểm tra phải mang theo: (1) Phiếu báo dự kiểm tra; (2) Biên nhận hồ sơ nhập học (để có thông tin mật khẩu đăng nhập vào máy tính); (3) Một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh (chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe).

- Công bố kết quả kiểm tra: Sinh viên sẽ biết điểm kiểm tra sau khi kết thúc bài kiểm tra; và kết quả xét miễn học phần vào ngày 14/11/2022.

         4.3. Đề kiểm tra

- Đề kiểm tra thực hiện kiểm tra các kỹ năng: Nghe hiểu, Đọc hiểu, Viết theo hình thức trắc nghiệm khách quan, mỗi sinh viên làm bài trên 01 máy tính riêng biệt (sinh viên đăng nhập vào hệ thống máy tính bằng tài khoản cá nhân do Trường Đại học Cần Thơ cấp và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của cán bộ coi kiểm tra để bắt đầu làm bài).

- Đề kiểm tra mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trường từ ngày 22/9/2022 đến hết ngày 08/10/2022.

        4.4. Địa điểm tổ chức kiểm tra

Kỳ kiểm tra được tổ chức tại Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông Trường Đại học Cần Thơ.

        4.5. Mức điểm xét miễn các học phần Anh văn căn bản và Pháp văn căn bản

Mức điểm xét miễn các học phần Anh văn căn bản và Pháp văn căn bản do Hội đồng đánh giá năng lực ngoại ngữ Trường quyết định.

        4.6. Công tác hỗ trợ cho kỳ kiểm tra ngoại ngữ

            - Hội đồng Đánh giá năng lực ngoại ngữ Trường sẽ sử dụng 25 phòng máy tính tại Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông từ 16g30 đến 21g00 các ngày từ ngày 31/10/2022 đến 05/11/2022, riêng ngày 06/11/2022 sử dụng từ 6g30 đến 21g00;

- Lãnh đạo các đơn vị quan tâm, hỗ trợ cử cán bộ tham gia công tác kiểm tra theo yêu cầu;

- Cố vấn học tập quan tâm nhắc nhở và hướng dẫn sinh viên các lớp khóa 48 tham gia kiểm tra theo quy định;

- Sinh viên các lớp khóa 48 theo dõi thông tin về kỳ kiểm tra và tham gia kiểm tra theo quy định của Nhà trường.

            Các đơn vị và sinh viên cần biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ thông qua Cô Võ Thị Bích Thảo, điện thoại: 0292.3872295; email: vtbthao@ctu.edu.vn.

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên