Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Liên hệ hỗ trợ: 

+ Phòng Đào tạo: 0292.3872 728

+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177

+ Đoàn Thanh niên trường: 0292. 3830 309 

+ Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ & KNSV: 0292.3872284 / 02923.943727

1. CÁC TÀI KHOẢN
a. Giới thiệu

Khi vào học tại Trường Đại học Cần Thơ mỗi sinh viên sẽ được cấp 02 tài khoản để sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng máy tính của Trường, gồm Hộp thư điện tử và Tài khoản máy tính.

Thông tin về 02 tài khoản trên được in trong Phiếu thu nhận hồ sơ, khi sinh viên làm thủ tục nhập học.

b. Hộp thư điện tử

Mỗi sinh viên sẽ được cấp một Hộp thư điện tử có dạng:

- Hộp thư điện tử (tài khoản): <tên sinh viên><mã số sinh viên>@student.ctu.edu.vn

- Mật khẩu: <một nhóm các ký tự>

Ví dụ: sinh viên Cao Thanh Tuấn có mã số sinh viên là B1234567 sẽ có Hộp thư điện tử là: tuanb1234567@student.ctu.edu.vn

Địa chỉ trang hộp thư điện tử: http://mail.google.com

c. Tài khoản máy tính

Mỗi sinh viên sẽ được cấp một Tài khoản máy tính có dạng:
- Tên tài khoản: <mã số của sinh viên>
- Mật khẩu: <một nhóm các ký tự> 
- Ví dụ: sinh viên Cao Thanh Tuấn có mã số sinh viên là B1234567 sẽ có Tài khoản đăng nhập máy tính là: b1234567

Sinh viên sử dụng Tài khoản đăng nhập máy tính để:

- Đăng nhập sử dụng hệ thống tích hợp của Trường tại https://htql.ctu.edu.vn/ bao gồm các ứng dụng: Đăng ký môn học; Lập kế hoạch học tập; Xem điểm; Đánh giá môn học…
- Đăng nhập sử dụng hệ thống học trực tuyến tại https://elearning.ctu.edu.vn 

- Đăng nhập sử dụng hệ thống thi trực tuyến tại https://testing.ctu.edu.vn

- Sử dụng tài liệu điện tử tại Trung tâm học liệu: https://lrc.ctu.edu.vn 
- Đăng nhập sử dụng dụng máy tính tại Trung tâm học liệu, thư viên các Khoa (nếu có)
- Đăng nhập sử dụng hệ thống mạng không dây của Trường (chỉ những khu vực yêu cầu đăng nhập)
d. Lưu ý khi sử dụng Hộp thư điện tử và Tài khoản máy tính

Khi nhận được thông tin về các tài khoản sinh viên phải kiểm tra ngay, nếu không đăng nhập được, đề nghị sinh viên mang phiếu đến Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng để được kiểm tra và điều chỉnh lại. 

Thời hạn sử dụng của các tài khoản: sau khi sinh viên nhận quyết định tốt nghiệp 03 tháng nhà Trường sẽ xóa các tài khoản của sinh viên.

Hộp thư điện tử và Tài khoản máy tính khi đã được cấp cho sinh viên được xem như là tài sản riêng của sinh viên, do đó sinh viên phải có trách nhiệm bảo vệ các tài khoản của mình và tuân thủ nghiêm nội qui, qui định về sử dụng.

2. THÔNG TIN HỖ TRỢ SỬ DỤNG

Khi cần sự hỗ trợ về sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường sinh viên liên hệ với Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

- Địa chỉ: Lầu 3, Nhà điều hành, Khu 2, Đường 3/2 Tp Cần Thơ

- Số điện thoại: 0292 3830308
- Email: helpdesk@student.ctu.edu.vn

Thông tin hướng dẫn về sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường, được đặt trên Website trợ giúp người sử dụng tại địa chỉ http://helpdesk.ctu.edu.vn/, Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng sẽ không hỗ trợ sinh viên những vấn đề đã được hướng dẫn trên Website này.

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên