Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Liên hệ hỗ trợ: 

+ Phòng Đào tạo: 0292.3872 728

+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177

+ Đoàn Thanh niên trường: 0292. 3830 309 

+ Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ & KNSV: 0292.3872284 / 02923.943727

DANH MỤC MÃ LỚP THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 48
HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022-2023
Ghi chú: Sinh viên xem hướng dẫn cách xem thời khóa biểu tại đây
Số TT Ngành Tên ngành Mã lớp TKB Tên khoa
1 7420201 Công nghệ sinh học 2266A1 Viện NC và PT Công nghệ Sinh học
      2266A2
2 7320104 Truyền thông đa phương tiện 22D1A1 Khoa Công nghệ Thông tin và TT
      22D1A2
3 7480101 Khoa học máy tính 22Z6A1
4 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 22T9A1
5 7480103 Kỹ thuật phần mềm 2296A1
6 7480104 Hệ thống thông tin 2295A1
7 7480201 Công nghệ thông tin 22V7A1
8 7480202 An toàn thông tin 22D2A1
9 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 22X1A1 Khoa Ngoại ngữ
      22X1A2
10 7140233 Sư phạm Tiếng Pháp 22X2A1
11 7220201 Ngôn ngữ Anh 22V1A1
      22V1A2
12 7220203 Ngôn ngữ Pháp 22Z9A1
13 7220201H Ngôn ngữ Anh – học tại Hòa An 22V1A5 Khoa Phát triển Nông thôn
14 7310630H Việt Nam học – học tại Hòa An 22W8A5
15 7340101H Quản trị kinh doanh – học tại Hòa An 2222A5
16 7380101H Luật (Luật Hành chính) – học tại Hòa An 2232A5
17 7480201H Công nghệ thông tin – học tại Hòa An 22V7A5
18 7620114H Kinh doanh nông nghiệp – học tại Hòa An 22U7A5
      22U7A6
19 7620115H Kinh tế nông nghiệp – học tại Hòa An 2223A5
20 7420101 Sinh học 2294A1 Khoa Khoa học Tự nhiên
21 7440112 Hóa học 2269A1
      2269A2
22 7460112 Toán ứng dụng 2289A1
      2289A2
23 7460201 Thống kê 22D3A1
      22D3A2
24 7520401 Vật lý kỹ thuật 22U1A1
25 7720203 Hóa dược 22T3A1
      22T3A2
26 7310101 Kinh tế 22W1A1 Khoa Kinh tế
      22W1A2
27 7340101 Quản trị kinh doanh 2222A1
      2222A2
28 7340115 Marketing 2245A1
29 7340120 Kinh doanh quốc tế 22W4A1
      22W4A2
30 7340121 Kinh doanh thương mại 22W3A1
      22W3A2
31 7340201 Tài chính - ngân hàng 2221A1
32 7340301 Kế toán 2220A1
33 7340302 Kiểm toán 22V5A1
34 7620115 Kinh tế nông nghiệp 2223A1
      2223A2
35 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22W2A1
      22W2A2
36 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 2290A1
      2290A2
37 7380101 Luật 2232A1 Khoa Luật
      2232A2
      2232A3
38 7140204 Giáo dục Công dân 22X4A1 Khoa Khoa học Chính trị
39 7229001 Triết học 22U3A1
40 7310201 Chính trị học 22V9A1
41 7440301 Khoa học môi trường 2238A1 Khoa MT và Tài nguyên thiên nhiên
      2238A2
42 7520320 Kỹ thuật môi trường 2257A1
43 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước 22D4A1
44 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 22X7A1
      22X7A2
45 7850103 Quản lý đất đai 2225A1
      2225A2
46 7420203 Sinh học ứng dụng 22V8A1 Khoa Nông nghiệp
47 7540101 Công nghệ thực phẩm 2208A1
      2208A2
48 7540104 Công nghệ sau thu hoạch 22U5A1
49 7620103 Khoa học đất 2272A1
      2272A2
50 7620105 Chăn nuôi 22S1A1
      22S1A2
51 7620109 Nông học 2219A1
      2219A2
52 7620110 Khoa học cây trồng 22X8A1
      22X8A2
53 7620112 Bảo vệ thực vật 2273A1
      2273A2
54 7620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 22X9A1
      22X9A2
55 7640101 Thú y 2267A1
      2267A2
56 7140202 Giáo dục Tiểu học 22X3A1 Khoa Sư phạm
      22X3A2
57 7140209 Sư phạm Toán học 2201A1
58 7140210 Sư phạm Tin học 22U8A1
59 7140211 Sư phạm Vật lý 2202A1
60 7140212 Sư phạm Hóa học 2209A1
61 7140213 Sư phạm Sinh học 2210A1
62 7140217 Sư phạm Ngữ văn 2217A1
      2217A2
63 7140218 Sư phạm Lịch sử 2218A1
64 7140219 Sư phạm Địa lý 2216A1
65 7140206 Giáo dục Thể chất 22X6A1 Bộ môn Giáo dục thể chất
66 7480106 Kỹ thuật máy tính 22Z5A1 Khoa Công nghệ
67 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 22V6A1
      22V6A2
68 7510601 Quản lý công nghiệp 2283A1
      2283A2
69 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 22D5A1
      22D5A2
70 7520103 Kỹ thuật cơ khí 2248A1
      2248A2
71 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 22S3A1
72 7520201 Kỹ thuật điện 22T5A1
73 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 22T6A1
74 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 22Y8A1
75 7520309 Kỹ thuật vật liệu 22T4A1
76 7580201 Kỹ thuật xây dựng 22T7A1
      22T7A2
77 7580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 22T8A1
78 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 22T1A1
79 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản 2282A1 Khoa Thủy sản
      2282A2
80 7620301 Nuôi trồng thủy sản 2213A1
      2213A2
      2213A3
      2213A4
81 7620302 Bệnh học thủy sản 2276A1
      2276A2
82 7620305 Quản lý thủy sản 22S2A1
      22S2A2
83 7229030 Văn học 22W7A1 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
      22W7A2
84 7310301 Xã hội học 22U4A1
      22U4A2
85 7310630 Việt Nam học 22W8A1
      22W8A2
86 7320201 Thông tin - thư viện 2280A1

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên