Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

       PHÂN BỐ TIẾT HỌC

     (Trích từ Qui định về công tác học vụ)

BUỔI HỌC

TIẾT HỌC

GIỜ HỌC

THỜI GIAN NGHỈ

 

1

07:00 – 07:50

Không

 

2

07:50 – 08:40

10 phút

SÁNG

3

08:50 - 09:40

10 phút

 

4

09:50 - 10:40

Không

 

5

10:40 – 11:30

 

 

6

13:30 – 14:20

Không

 

7

14:20 – 15:10

10 phút

CHIỀU

8

15:20 – 16:10

Không

 

9

16:10 – 17:00

 

 

10

Tiết nghỉ chung

 

 

11

18:30 – 19:20

Không

TỐI

12

19:20 – 20:10

10 phút

 

13

20:20 – 21:10

 

 

 

 

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên