Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Liên hệ hỗ trợ: 

+ Phòng Đào tạo: 0292.3831 156 

+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177

+ Đoàn Thanh niên trường: 0292. 3872 109 

Căn cứ theo “Kế hoạch sinh hoạt và lao động đầu năm, đầu khóa năm học 2019 -2020” của Trường, Trung tâm Học liệu (TTHL) tổ chức sinh hoạt hướng dẫn sử dụng TTHL và chụp hình làm thẻ cho sinh viên K.45, kế hoạch cụ thể như sau:

1.Nội dung

  • Hướng dẫn cách sử dụng TTHL, cách khai thác có hiệu quả các dịch vụ thông tin, tài liệu có trong hệ thống thư viện Trường Đại học Cần Thơ để phục vụ học tập.
  • Chụp hình làm thẻ sinh viên (bắt buộc).
  • Giới thiệu về hệ thống thông tin của Trường, việc cấp phát các tài khoản để sinh viên sử dụng, ứng dụng các dịch vụ trên mạng máy tính Trường (Trung tâm Thông tin – Quản trị mạng giới thiệu qua đoạn phim ngắn).

2.Thời gian và địa điểm sinh hoạt

2.1 Thời gian

  • Đợt 1: từ 03/9/2019 đến 06/9/2019  (sáng:7g30 - 10g30; chiều: 13g30 -16g30).
  • Đợt 2: ngày 16/9/2019                (sáng:7g30 -10g30; chiều: 13g30 – 16g30).

2.2 Địa điểm: Sinh viên tập trung tại sảnh Trung tâm Học liệu

  • Lịch sinh hoạt

STT

Ngày

Buổi

Khoa

Số lượng

 1.

 03/9/2019

 Sáng

Khoa Kinh tế

1410

 Chiều

Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên
Khoa Luật
Khoa Thủy sản

610
300
500

  2.

 04/9/2019

 Sáng

Khoa Sư Phạm
Khoa Khoa học Tự nhiên
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

490
440
460

 Chiều

Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng
Khoa Khoa học Chính trị

1250
200

  3.

05/9/2019

 Sáng

 Khoa Công nghệ (trừ ngành Kỹ thuật Cơ khí)

 1400

 Chiều

Khoa Phát triển Nông thôn
Khoa Ngoại ngữ
Viện Nghiên cứu & Phát triển CN Sinh học
Viện NC Phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long
Bộ môn Giáo dục Thể chất

820
270
200
80
40

 4.

 06/9/2019

 Sáng

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Kỹ thuật Cơ khí (Khoa Công nghệ)

770
260

 5.

 16/9/2019

Sáng,
Chiều

Sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 2 (nếu có), Sinh viên K.45 chưa sinh hoạt

 

3. Yêu cầu đối với sinh viên khi tham gia sinh hoạt:

-  Phải tham dự đầy đủ theo lịch, ăn mặc gọn gàng và lịch sự để chụp hình làm thẻ.

-  Hạn chế mang cặp da, túi xách, nón, áo khoác khi đến sinh hoạt.

Xem chi tiết

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên