Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Liên hệ hỗ trợ: 

+ Phòng Đào tạo: 0292.3831 156 

+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177

+ Đoàn Thanh niên trường: 0292. 3872 109 

Hiện nay, công tác đăng ký học phần học kỳ 1, năm học 2019-2020 đã hoàn thành. Để chuẩn bị số liệu mở lớp cho việc đăng ký học phần các học kỳ tiếp theo và sinh viên khóa 45 phải nhập kế hoạch học tập toàn khóa, đồng thời hỗ trợ sinh viên có nhu cầu điều chỉnh lại kế hoạch học tập, Trường thông báo kế hoạch mở lại Website kế hoạch học tập cụ thể như sau:

- Sinh viên khóa 44 về trước có nhu cầu điều chỉnh kế hoạch học tập: thực hiện từ ngày ra thông báo đến 17g00 ngày 01/9/2019.

- Sinh viên khóa 45 nhập kế hoạch học tập toàn khóa: thực hiện từ 7g30 ngày 09/9/2019 đến 17g00 ngày 29/9/2019.

Đối với khóa 45, cố vấn học tập tư vấn và hướng dẫn sinh viên nhập nhu cầu học tập của mình trên Website dựa vào chương trình đào tạo đã công bố.

Sau thời gian trên, Trường sẽ khóa dữ liệu và lập kế hoạch mở lớp cho học kỳ 2 và học kỳ 3, năm học 2019-2020.

» Tải tập tin

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên