LỊCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH KHÓA 44

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2018-2019
 

ĐỢT

THỜI GIAN HỌC

NGÀNH / CHUYÊN NGÀNH

MÃ SỐ LỚP

THỜI KHÓA BIỂU

KÝ HIỆU NHÓM LỚP

 

 

 

    1

Học phần 1+2:

10.9.18-16.9.18

Học phần 3:

17.9.18-23.9.18

Học phần 4:

24.9.18-30.9.18

SP.Toán + GD. Tiểu học + SP. Lý

1801A1 + 18X3A1 + 1802A1

 

 

A01

650

Triết học + Chính trị học + SP.Sinh

18U3(A1+A2) + 18V9(A1+A2) +1810A1

SP. Hóa + Khoa học máy tính

1809A1 +  18Z6(A1+A2)

SP. Tiếng Anh + SP. Tiếng Pháp

18X1A1 + 18X2A1

SP.Ngữ văn + Sư phạm Tin học

1817A1 + 18U8A1

SP. Lịch Sử + SP. Địa lý

1818A1 + 1816A1

Giáo dục công dân + Giáo dục thể chất

18X4A1 + 18X6A1

 

 

   2

Học phần 1+2:

01.10.18-07.10.18

Học phần 3:

08.10.18-14.10.18

Học phần 4:

15.10.18-21.10.18

Hóa học + Sinh học

1869 (A1 + A2) + 1894 (A1 + A2)

 

 

B01

780

 

Toán ứng dụng + Vật lý kỹ thuật

1889A1 + 18U1A1

Luật

Hóa dược

1832 (A1 + A2 + A3 + A4)

18T3A1

 

 

   3

Học phần 1+2:

22.10.18-28.10.18

Học phần 3:

29.10.18-04.11.18

Học phần 4:

05.11.18-11.11.18

Kỹ thuật điện

18T5 (A1 + A2)

 

 

C01

820

Quản lý CN

1883 (A1 + A2)

KT Cơ điện tử + CN Kỹ thuật hóa học

18S3 (A1 + A2) + 18V6 (A1 + A2)

KT Vật liệu

18T4A1

KT điện tử - viễn thông

18T6 (A1 + A2)

 

 

   4

Học phần 1+2:

12.11.18-18.11.18

Học phần 3:

19.11.18-25.11.18

Học phần 4:

26.11.18-02.12.18

Hệ thống thông tin

1895 (A1 + A2)

 

 

D01

840

Công nghệ thông tin

18V7 (A1 + A2 + A3)

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

1896(A1+A2)

18Y8 (A1 + A2)

18T9 (A1 + A2)

 

  

   5

Học phần 1+2:

03.12.18-09.12.18

Học phần 3:

10.12.18-16.12.18

Học phần 4:

17.12.18-23.12.18

Kỹ thuật máy tính

18Z5 (A1 + A2)

 

 

E01

730

Kỹ thuật cơ khí

1848 (A1 + A2 + A3)

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

18T7 (A1 + A2)

18T8 (A1 + A2)

18T1 (A1 + A2)

» Tải về tập tin

» Sinh hoạt và đưa, đón sinh viên K44 học GDQP&AN đợt 1 (học kỳ 1, NH 2018-2019) tại khu Hòa An

Cập nhật: Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng