Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Liên hệ hỗ trợ: 

+ Phòng Đào tạo: 0292.3831 156 

+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177

+ Đoàn Thanh niên trường: 0292. 3872 109 

NHỮNG VIỆC TÂN SINH VIÊN PHẢI LÀM TRONG HỌC KỲ ĐẦU TIÊN

  1. Tham gia sinh hoạt đầu khóa

Tất cả SV phải tham gia sinh hoạt đầu khóa, kể cả những SV chưa làm xong thủ tục nhập học. Thời gian sinh hoạt từ ngày 03/9/2019 tùy theo ngành học. Xem Kế hoạch sinh hoạt và lao động đầu khóa; Lịch hướng dẫn sử dụng thư viện và chụp hình làm thẻ SV tại Khoa/Viện/Bộ môn quản lý ngành hoặc tại website  https://tansinhvien.ctu.edu.vn.

    2.Thời khóa biểu học kỳ đầu tiên

Học kỳ đầu tiên bắt đầu từ ngày 09/9/2019. SV xem thời khóa biểu tại website https://tansinhvien.ctu.edu.vn

    3.Tham dự kiểm tra năng lực Tiếng Anh: Lịch kiểm tra cụ thể trên “Phiếu báo dự kiểm tra năng lực Tiếng Anh” sinh viên đã nhận khi làm thủ tục nhập học.

    4. Nộp Phiếu thông tin sinh viên (có thể nộp bổ sung trong học kỳ đầu tiên) ->xem mẫu

    5. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự của cơ quan quân sự cấp quận/huyện ký (đối với nam sinh viên và có thể nộp bổ sung trong học kỳ đầu tiên) ->xem mẫu.

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

- SV đã đóng học phí, nếu xin nghỉ học sau ngày 25/9/2019 sẽ không được hoàn lại học phí. Trường không hoàn trả hồ sơ đối với SV xin nghỉ học.

- Các trường hợp chưa nộp đủ hồ sơ phải hoàn tất chậm nhất là ngày 16/12/2019. Sau thời hạn trên, những trường hợp không nộp hồ sơ xem như không có nguyện vọng nhập học, Trường sẽ không giải quyết các khiếu nại.

- SV có nhu cầu sử dụng bản sao Giấy báo nhập học vào các việc khác như: nộp xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, xin học bổng khuyến học, vay vốn,... thì phải photocopy hoặc sao y bản chính (tại địa phương hoặc Phòng Đào tạo Trường ĐHCT) thành nhiều bản để lưu lại trước khi nộp hồ sơ.

- Thông tin về Hộp thư điện tử và tài khoản đăng nhập máy tính của SV được in trong Biên nhận nộp hồ sơ và học phí. SV truy cập vào website http://helpdesk.ctu.edu.vn để xem nội quy và hướng dẫn sử dụng.

- Xem hướng dẫn chi tiết hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu là Đảng viên, Đoàn viên) tại website https://tansinhvien.ctu.edu.vn.

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên