Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Liên hệ hỗ trợ: 

+ Phòng Đào tạo: 0292.3831 156 

+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177

+ Đoàn Thanh niên trường: 0292. 3872 109 

NHỮNG VIỆC TÂN SINH VIÊN PHẢI LÀM TRONG HỌC KỲ ĐẦU TIÊN

  1. Thời khóa biểu học kỳ đầu tiên

Học kỳ đầu tiên bắt đầu từ ngày 12/10/2020. SV xem thời khóa biểu tại website https://tansinhvien.ctu.edu.vn

  1. Tham gia hoạt động đầu khóa

Tất cả SV tham gia sinh hoạt đầu khóa, xem thông tin hướng dẫn chi tiết tại website https://tansinhvien.ctu.edu.vn (www.ctu.edu.vn, mục Tân sinh viên).

  1. Tham dự kiểm tra năng lực Tiếng Anh: Lịch kiểm tra cụ thể trên “Phiếu báo dự kiểm tra năng lực Tiếng Anh” sinh viên nhận khi làm thủ tục nhập học.
  2. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự của cơ quan quân sự cấp quận/huyện ký (đối với nam sinh viên và có thể nộp bổ sung trong học kỳ đầu tiên).

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

- SV đã nộp học phí, nếu xin nghỉ học sau ngày 28/10/2020 sẽ không được hoàn lại học phí. Trường không hoàn trả hồ sơ đối với SV xin nghỉ học.

- Các trường hợp chưa nộp đủ hồ sơ phải hoàn tất chậm nhất là ngày 28/10/2020. Sau thời hạn trên, những trường hợp không nộp hồ sơ xem như không có nguyện vọng nhập học, Trường sẽ không giải quyết các khiếu nại.

- Thông tin về Hộp thư điện tử và tài khoản đăng nhập máy tính của SV được in trong Biên nhận nộp hồ sơ và học phí. SV truy cập vào website http://helpdesk.ctu.edu.vn để xem nội quy và hướng dẫn sử dụng.

- Xem hướng dẫn chi tiết hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu là Đảng viên, Đoàn viên) tại website https://tansinhvien.ctu.edu.vn.

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên