Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Liên hệ hỗ trợ: 

+ Phòng Đào tạo: 0292.3831 156 

+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177

+ Đoàn Thanh niên trường: 0292. 3872 109 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ BIỂU MẪU TRONG

HỒ SƠ NHẬP HỌC

-------------------------

I. PHIẾU THÔNG TIN TÂN SINH VIÊN KHÓA 45: (Nhấp vào đây để xem mẫu) - Có thể bổ sung sau khi nhập học

- Điền đầy đủ thông tin trước khi nộp

- Có dán ảnh, có xác nhận của địa phương nơi cư trú

- Mục 16: Nếu sinh viên không có thân nhân đang học/ công tác tại Trường Đại học Cần Thơ thì để trống mục này.

 II.TỜ KHAI THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THỘNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ:  sẽ nộp khi nộp hồ sơ nhập học

       * SV đã có thẻ Bảo hiểm Y tế mua tại địa phương/ trường THPT:

  • Mục [01]: điền đầy đủ thông tin
  • Mục [09]: điền mã số BHXH đã cấp trên thẻ Bảo hiểm Y tế đang sử dụng (như hình minh họa)  

      * SV chưa có thẻ Bảo hiểm Y tế: điền toàn bộ thông tin theo yêu cầu của tờ khai.

 III. MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

- Sinh viên thuộc diện MIỄN GIẢM HỌC PHÍ: đọc kỹ Thông báo 1665/TB-ĐHCT (thông báo có sẵn trong túi hồ sơ hoặc nhấp vào để xem) và làm hồ sơ minh chứng theo hướng dẫn, nộp hồ sơ này kèm theo hồ sơ nhập học.

 IV. ĐĂNG KÝ Ở KÝ TÚC XÁ

- Nhấp vào đây để xem mẫu Phiếu đăng ký ở Ký túc xá   

- Dán 02 ảnh 3x4 vào phiếu đăng ký ở KTX

- Điền đầy đủ thông tin vào phiếu trước khi đăng ký.

- Lựa chọn loại phòng ở và khu ở (Khu A hay Khu B): SV được tư vấn mức phí cụ thể và loại phòng ở tại Phòng đăng ký ở KTX.

Một số quyền lợi của SV khi ở KTX:

+ SV nộp tiền ở theo học kỳ, được thu tập trung vào đầu mỗi học kỳ.

+ SV được sử dụng wifi.

+ SV được gửi xe đạp miễn phí trong thời gian ở; xe gắn máy, xe đạp điện phải nộp phí giữ xe theo quy định trong thời gian ở tại KTX.

+SV trả tiền điện, nước tiêu thụ theo chỉ số sử dụng hàng tháng.

 

 

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên