Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ BIỂU MẪU TRONG

HỒ SƠ NHẬP HỌC

-------------------------

I. PHIẾU THÔNG TIN TÂN SINH VIÊN KHÓA 47: (chờ cập nhật) - Có thể bổ sung sau khi nhập học

- Điền đầy đủ thông tin trước khi nộp

- Có dán ảnh, có xác nhận của địa phương nơi cư trú

- Mục 16: Nếu sinh viên không có thân nhân đang học/ công tác tại Trường Đại học Cần Thơ thì để trống mục này.

II. MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

- Sinh viên thuộc diện MIỄN GIẢM HỌC PHÍchờ cập nhật

III. ĐĂNG KÝ Ở KÝ TÚC XÁ

- Nhấp vào đây để xem mẫu Phiếu đăng ký ở Ký túc xá   

- Dán 02 ảnh 3x4 vào phiếu đăng ký ở KTX

- Điền đầy đủ thông tin vào phiếu trước khi đăng ký.

- Lựa chọn loại phòng ở và khu ở (Khu A hay Khu B): SV được tư vấn mức phí cụ thể và loại phòng ở tại Phòng đăng ký ở KTX.

Một số quyền lợi của SV khi ở KTX:

+ SV nộp tiền ở theo học kỳ, được thu tập trung vào đầu mỗi học kỳ.

+ SV được sử dụng wifi.

+ SV được gửi xe đạp miễn phí trong thời gian ở; xe gắn máy, xe đạp điện phải nộp phí giữ xe theo quy định trong thời gian ở tại KTX.

+SV trả tiền điện, nước tiêu thụ theo chỉ số sử dụng hàng tháng.

 

 

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên