Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Liên hệ hỗ trợ: 

+ Phòng Đào tạo: 0292.3831 156 

+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177

+ Đoàn Thanh niên trường: 0292. 3872 109 

  KẾ HOẠCH  (tóm tắt)
Sinh hoạt và lao động đầu năm, đầu khóa học

Năm học 2019 - 2020
   
 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA MỚI K.45

I. Mục đích yêu cầu

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên" trong các trường ĐH, CĐ, TCCN năm học 2019-2020; căn cứ điều kiện thực tế của Trường, Ban Giám hiệu triển khai kế hoạch sinh hoạt và lao động đầu năm, đầu khóa học nhằm giúp sinh viên (SV) khóa cũ và khoá mới nắm bắt phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020, những thông tin cần thiết trong quá trình học tập,  rèn luyện và thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” nghiêm túc theo quy định.  

II. Nội dung và kế hoạch

* Nội dung sinh hoạt: Tình hình phát triển nhà trường và nhiệm vụ năm học mới; Sinh họat chính trị, thời sự; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn; công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; những nội dung liên quan đến việc thực hiện nội quy, quy chế; phương pháp học tập theo học chế tín chỉ, xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa, kế hoạch học tập từng học kỳ và rèn luyện của SV; công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học, ý kiến góp ý của sinh viên.

* Thời gian thực hiện: đối với sinh viên khóa mới K.45 trong khoảng thời gian từ ngày 03/9 đến ngày 08/9 và ngày 15/9/2019.

1/ Sinh hoạt tại Hội trường       

- Chia nhóm sinh viên (SV):           

STT

Nhóm

Đối tượng

Số lượng

1

N25

- SV Khoa Sư phạm
- SV Khoa Khoa học Chính trị
- SV Khoa Khoa học Xã hội và NV

- SV ngành Kỹ thuật phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin và TT

490

200

460

2

N26

- SV Khoa Kinh tế

1410

3

N27

- SV Khoa Môi trường và TNTN
- SV Khoa Luật
- SV Khoa Thủy sản

610

300

500

4

N28

- SV Khoa Nông nghiêp

- SV Viện NC&PT CNSH

1250

200

5

N29

- SV Khoa Phát triển Nông thôn
- SV Khoa Ngoại ngữ
- SV Viện NCPT ĐBSCL
- SV Bộ môn Giáo dục Thể chất

820

270

80

40

6

N30

- SV Khoa Công nghệ (trừ ngành Kỹ thuật cơ khí)

1400

7

N31

- SV Khoa Công nghệ Thông tin và TT (trừ ngành Kỹ thuật phần mềm)
- SV Khoa Công nghệ (Kỹ thuật cơ khí: Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí chế biến, Cơ khí ô tô)
- SV Khoa Khoa học Tự nhiên
- SV khóa mới K.45 chưa sinh hoạt.

770

260 

440

 

- Lịch sinh hoạt tại Hội trường Rùa:

NGÀY

SÁNG

ND: 1, 2, 3

CHIỀU

ND: 4, 5, 6

03/9/2019

N25

N25

04/9/2019

N26

N26

05/9/2019

N27

N27

06/9/2019

N28

 

07/9/2019

 

N28

08/9/2019

N30

N30

15/9/2019

N31

N31

06/10/2019

N29

N29

                 - Buổi sáng : 07g30;             - Buổi chiều: 13g30;       

- Chương trình làm việc tại Hội trường

* Chiếu phim giới thiệu Trường (P.CTCT – 15 phút)

* Nội dung 1 (ND1): Phát biểu của Ban Giám hiệu về tình hình phát triển nhà trường và nhiệm vụ năm học mới (20 phút)

* Nội dung 2 (ND2): Giới thiệu về học chế tín chỉ, Quy chế số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định Học vụ của Trường, sự khác biệt giữa học chế tín chỉ và học ở bậc phổ thông (P.Đào tạo trình bày – 60 phút).

* Nội dung 3 (ND3): Phổ biến Quy chế công tác sinh viên, chế độ chính sách và chăm sóc sức khỏe, về quản lý SV nội trú, ngoại trú; những vấn đề cần lưu ý trong quá trình học tập, rèn luyện và chấp hành quy định đối với SV (P. CTSV trình bày  - 60 phút);

* Nội dung 4 (ND4): Sinh họat chính trị, thời sự. Nội dung này do báo cáo viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường trình bày (50 phút).

* Nội dung 5 (ND5): Xây dựng cơ quan an toàn. Thực trạng, giải pháp thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn; công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn TPCT (mời Báo cáo viên CA.TPCT -50 phút);

* Nội dung 6 (ND6): Công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học trong năm học 2019-2020; (Đoàn Thanh niên Trường trình bày - 60 phút) 

2/ Sinh hoạt tại khoa: Trong thời gian 1 buổi tại các Khoa, với nội dung như sau:

- Giới thiệu cơ cấu tổ chức khoa, nội dung chương trình đào tạo của ngành;

- Phương pháp học tập theo học chế tín chỉ, xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa, kế hoạch học tập từng kỳ và rèn luyện của SV;         

- Những nội dung liên quan đến việc thực hiện nội quy, quy chế;

- Những vấn đề cần lưu ý trong quá trình học tập, rèn luyện và chấp hành quy định đối với SV;

- Tập hợp ý kiến đóng góp của SV, giải đáp những vấn đề thuộc trách nhiệm của khoa và báo cáo phản ánh về Trường những vấn đề thuộc trách nhiệm của Trường (qua P.CTSV) (nếu có)

- Công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học trong năm học 2019-2020 ở khoa; (do Đoàn Khoa trình bày). 

3/ Sinh hoạt tại Trung tâm Học liệu:  Thời gian 01 buổi, tại Trung tâm học liệu, với nội dung như sau:

- Hướng dẫn thủ tục và nghiệp vụ thư viện.

- Báo cáo về hệ thống thông tin của Trường, việc cấp phát địa chỉ email cho SV, SV nhập thông tin cá nhân, đăng ký môn học trực tuyến và những điểm cần lưu ý. 

4/ Lao động xây dựng Trường, Khoa, Ký túc xá

Thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 03/9 đến ngày 29/9/2019 đối với khóa mới (K.45) và tổ chức duy trì công tác lao động theo thời gian thích hợp của đơn vị mình trong cả năm học.

(Lịch cụ thể tùy từng Khoa, sẽ thông báo đến sinh viên)

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên