Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Liên hệ hỗ trợ: 

+ Phòng Đào tạo: 0292.3831 156 

+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177

+ Đoàn Thanh niên trường: 0292. 3872 109 

KẾ HOẠCH KHÁM SỨC KHỎE ĐẦU KHÓA

TÂN SINH VIÊN K.45

  - Địa điểm khám: tại Nhà học B1

- Thời gian khám: Buổi sáng : 07g30 - 11g30;   - Buổi chiều: 13g00 - 16g30;      

- Lưu ý: Sinh viên mang theo Biên nhận nộp hồ sơ và 01 tấm ảnh 4x6

STT

Nhóm

Đối tượng

Ngày

khám sức khỏe

1

N25

- SV Khoa Khoa học Tự nhiên

- SV Khoa Khoa học Xã hội và NV

- SV Khoa Sư phạm

Ngày 04/9/2019

2

N26

 - SV Khoa Kinh tế

Ngày 05/9/2019

3

N27

- SV Khoa Môi trường và TNTN

- SV Khoa Luật

- SV Khoa Thủy sản

Ngày 04/9/2019

4

N28

- SV Khoa Nông nghiêp và SHƯD

Ngày 07/9/2019

5

N29

- SV Khoa Phát triển Nông thôn

- SV Khoa Ngoại ngữ

- SV Viện NC&PT CNSH

- SV Viện NCPT ĐBSCL

Ngày 06/9/2019

6

N30

- SV Khoa Công nghệ

Ngày 06/9/2019

7

N31

- SV Khoa Công nghệ Thông tin và TT

- SV Khoa Khoa học Chính trị

Ngày 07/9/2019

 

 

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên