Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Liên hệ hỗ trợ: 

+ Phòng Đào tạo: 0292.3831 156 

+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177

+ Đoàn Thanh niên trường: 0292. 3872 109 

Theo Thông tin nhận được của Ban Điều hành Quỹ học bổng Thắp sáng Niềm tin về việc Chương trình xét cấp học bổng năm 2019, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị trong Trường về chương trình học bổng như sau:

  1. Đối tượng xét chọn cấp học bổng:

            - Tân Sinh viên mới trúng tuyển vào Trường Đại học Cần Thơ năm 2019 – khóa 45 đạt tổng điểm thi từ 20 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, điểm các môn phải đạt từ 5 điểm trở lên);

            - Có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, thuộc diện Hộ nghèo và không có khả năng đi học đại học;

            - Đạt danh hiệu học sinh tiên tiến 3 năm liền cấp Phổ thông trung học, ưu tiên học sinh Giỏi 3 năm liền, đạt học sinh Giỏi các cấp;

            - Chưa được nhận bất kỳ học bổng của các tổ chức, cá nhân khác;

  1. Mức học bổng, hình thức trao học bổng:

            - Mức học bổng: 13.000.000 đồng/năm học (Mười ba triệu đồng) và trao cho suốt thời gian học đại học với điều kiện kết quả học tập, rèn luyện đạt loại khá trở lên;

            - Hình thức trao học bổng: học bổng sẽ được trao vào mỗi học kỳ. Các sinh viên khi đã được xét duyệt cấp học bổng phải phấn đấu đạt kết quả học tập, rèn luyện loại khá trở lên mới được tiếp tục nhận học bổng cho học kỳ tiếp theo.

  1. Hồ sơ xin xét cấp học bổng: được tập hợp và để vào trong túi đựng hồ sơ, ngoài bìa hồ sơ ghi “Học bổng Thắp sáng Niềm tin – 2019” các loại Giấy tờ sau:

            - Hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng (theo mẫu đính kèm);

            - Bản sao công chứng hộ khẩu;

            - Bản sao công chứng học bạ THPT;

            - Bản sao công chứng Giấy báo nhập học;

            - Bản sao công chứng sổ Hộ nghèo (hoặc Giấy xác nhận Hộ nghèo);

            - Thư giới thiệu của trường, giáo viên Trường THPT (nếu có).

  1. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

            Tất cả các ứng viên có nhu cầu xét cấp học bổng Thắp sáng Niềm tin năm 2019 liên hệ nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên (Văn phòng tại Nhà điều hành) kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/9/2019 (Thứ Sáu).

<<tải tập tin>>

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên