Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Liên hệ hỗ trợ: 

+ Phòng Đào tạo: 0292.3831 156 

+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177

+ Đoàn Thanh niên trường: 0292. 3872 109 

LỚP, THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 45

- Đối với các ngành có thực hiện đăng k‎ý chuyên ngành, sinh viên vẫn thực hiện thời khóa biểu theo mã lớp đã ghi trong giấy báo trúng tuyển cho đến hết học kỳ 1, 2019-2020 đối với các lớp học phần bình thường, riêng lịch sinh hoạt CVHT của từng lớp chuyên ngành sẽ được sắp xếp lại và thông báo bổ sung sau. 

- Thời khóa biểu các ngành thuộc chương trình Chất lượng cao và Tiên tiến sẽ được công bố trước ngày 26/9/2019.

(Nhấp vào mã lớp để xem thời khóa biểu)

STT

Ngành tuyển sinh

Tên ngành

Mã lớp TKB

Ghi chú

Đơn vị: Viện NCPT Đồng bằng SCL

1

7620116

Phát triển nông thôn

19X5A1

 

 

 

 

19X5A2

 

Đơn vị: Viện NC&PT Công nghệ Sinh học

1

7420201

Công nghệ sinh học

1966A1

 

 

 

 

1966A2

 

Đơn vị: BM.Giáo dục thể chất

1

7140206

Giáo dục Thể chất

19X6A1

 

Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin &Truyền thông

1

7480101

Khoa học máy tính

19Z6A1

 

 

 

 

19Z6A2

 

2

7480102

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

19T9A1

 

 

 

 

19T9A2

 

3

7480103

Kỹ thuật phần mềm

1996A1

 

 

 

 

1996A2

 

4

7480104

Hệ thống thông tin

1995A1

 

 

 

 

1995A2

 

5

7480201

Công nghệ thông tin

19V7A1

 

 

 

 

19V7A2

 

 

 

 

19V7A3

 

 

 

 

19V7A4

 

Đơn vị: Khoa Ngoại ngữ

1

7140231

Sư phạm tiếng Anh

19X1A1

 

2

7140233

Sư phạm tiếng Pháp

19X2A1

 

3

7220201

Ngôn ngữ Anh

19V1A1

 

 

 

 

19V1A2

 

 

 

 

19V1A3

 

 

 

 

19V1A4

 

4

7220203

Ngôn ngữ Pháp

19Z9A1

 

 

 

 

19Z9A2

 

Đơn vị: Khoa Phát triển Nông thôn

1

7220201H

Ngôn ngữ Anh

19V1A5

 

 

 

 

19V1A6

 

2

7310630H

Việt Nam học

19W8A5

 

 

 

 

19W8A6

 

3

7340101H

Quản trị kinh doanh

1922A5

 

 

 

 

1922A6

 

4

7380101H

Luật

1963A5

 

 

 

 

1963A6

 

5

7480201H

Công nghệ thông tin

19V7A5

 

6

7580201H

Kỹ thuật xây dựng

19T7A5

 

7

7620109H

Nông học

1919A5

 

 

 

 

1919A6

 

8

7620114H

Kinh doanh nông nghiệp

19U7A5

 

9

7620115H

Kinh tế nông nghiệp

1923A5

 

10

7620301H

Nuôi trồng thủy sản

1913A5

 

Đơn vị: Khoa Khoa học Tự nhiên

1

7420101

Sinh học

1994A1

 

 

 

 

1994A2

 

2

7440112

Hóa học

1969A1

 

3

7460112

Toán ứng dụng

1989A1

 

4

7520401

Vật lý kỹ thuật

19U1A1

 

5

7720203

Hóa dược

19T3A1

 

Đơn vị: Khoa Kinh tế

1

7310101

Kinh tế

19W1A1

 

 

 

 

19W1A2

 

2

7340101

Quản trị kinh doanh

1922A1

 

 

 

 

1922A2

 

3

7340115

Marketing

1945A1

 

 

 

 

1945A2

 

4

7340120

Kinh doanh quốc tế

19W4A1

 

 

 

 

19W4A2

 

5

7340121

Kinh doanh thương mại

19W3A1

 

 

 

 

19W3A2

 

6

7340201

Tài chính - Ngân hàng

1921A1

 

 

 

 

1921A2

 

7

7340301

Kế toán

1920A1

 

 

 

 

1920A2

 

8

7340302

Kiểm toán

19V5A1

 

 

 

 

19V5A2

 

9

7620115

Kinh tế nông nghiệp

1923A1

 

 

 

 

1923A2

 

10

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

19W2A1

 

 

 

 

19W2A2

 

11

7850102

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

1990A1

 

 

 

 

1990A2

 

Đơn vị: Khoa Luật

1

7380101

Luật

1932A1

 

 

 

 

1932A2

 

 

 

 

1932A3

 

 

 

 

1932A4

 

Đơn vị: Khoa Khoa học Chính trị

1

7140204

Giáo dục Công dân

19X4A1

 

2

7229001

Triết học

19U3A1

 

 

 

 

19U3A2

 

3

7310201

Chính trị học

19V9A1

 

 

 

 

19V9A2

 

Đơn vị: Khoa Môi trường &Tài nguyên thiên nhiên

1

7440301

Khoa học môi trường

1938A1

 

 

 

 

1938A2

 

2

7520320

Kỹ thuật môi trường

1957A1

 

 

 

 

1957A2

 

3

7580212

Kỹ thuật tài nguyên nước

19U2A1

 

4

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

19X7A1

 

 

 

 

19X7A2

 

5

7850103

Quản lý đất đai

1925A1

 

 

 

 

1925A2

 

Đơn vị: Khoa Nông nghiệp

1

7420203

Sinh học ứng dụng

19V8A1

 

2

7540101

Công nghệ thực phẩm

1908A1

 

 

 

 

1908A2

 

3

7540104

Công nghệ sau thu hoạch

19U5A1

 

 

 

 

19U5A2

 

4

7620103

Khoa học đất

1972A1

 

5

7620105

Chăn nuôi

19S1A1

 

 

 

 

19S1A2

 

6

7620109

Nông học

1919A1

 

 

 

 

1919A2

 

7

7620110

Khoa học cây trồng

19X8A1

 

 

 

 

19X8A2

 

 

 

 

19X8A3

 

8

7620112

Bảo vệ thực vật

1973A1

 

 

 

 

1973A2

 

 

 

 

1973A3

 

9

7620113

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

19X9A1

 

10

7640101

Thú y

1967A1

 

 

 

 

1967A2

 

Đơn vị: Khoa Sư phạm

1

7140202

Giáo dục Tiểu học

19X3A1

 

2

7140209

Sư phạm Toán học

1901A1

 

3

7140210

Sư phạm Tin học

19U8A1

 

4

7140211

Sư phạm Vật lý

1902A1

 

5

7140212

Sư phạm Hóa học

1909A1

 

6

7140213

Sư phạm Sinh học

1910A1

 

7

7140217

Sư phạm Ngữ văn

1917A1

 

8

7140218

Sư phạm Lịch sử

1918A1

 

9

7140219

Sư phạm Địa lý

1916A1

 

Đơn vị: Khoa Công nghệ

1

7480106

Kỹ thuật máy tính

19Z5A1

 

 

 

 

19Z5A2

 

2

7510401

Công nghệ kỹ thuật hóa học

19V6A1

 

 

 

 

19V6A2

 

3

7510601

Quản lý công nghiệp

1983A1

 

 

 

 

1983A2

 

4

7520103

Kỹ thuật cơ khí

1948A1

 

 

 

 

1948A2

 

 

 

 

1948A3

 

5

7520114

Kỹ thuật cơ điện tử

19S3A1

 

 

 

 

19S3A2

 

6

7520201

Kỹ thuật điện

19T5A1

 

 

 

 

19T5A2

 

7

7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

19T6A1

 

 

 

 

19T6A2

 

8

7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

19Y8A1

 

 

 

 

19Y8A2

 

9

7520309

Kỹ thuật vật liệu

19T4A1

 

10

7580201

Kỹ thuật xây dựng

19T7A1

 

 

 

 

19T7A2

 

11

7580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

19T8A1

 

12

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

19T1A1

 

Đơn vị: Khoa Thủy sản

1

7540105

Công nghệ chế biến thủy sản

1982A1

 

 

 

 

1982A2

 

2

7620301

Nuôi trồng thủy sản

1913A1

 

 

 

 

1913A2

 

3

7620302

Bệnh học thủy sản

1976A1

 

 

 

 

1976A2

 

4

7620305

Quản lý thủy sản

19S2A1

 

Đơn vị: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

1

7229030

Văn học

19W7A1

 

 

 

 

19W7A2

 

2

7310301

Xã hội học

19U4A1

 

 

 

 

19U4A2

 

3

7310630

Việt Nam học

19W8A1

 

 

 

 

19W8A2

Có điều chỉnh (07/08/2019)

4

7320201

Thông tin - thư viện

1980A1

 

 

 

 

1980A2

 

 Xem dạng file .pdf

 

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên