Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Liên hệ hỗ trợ: 

+ Phòng Đào tạo: 0292.3831 156 

+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177

+ Đoàn Thanh niên trường: 0292. 3872 109 

Tân SV khóa 45 xem Thời khóa biểu được cập nhật mới nhất trên trang https://htql.ctu.edu.vn/ (SV chọn mục Đăng ký học phần -> Thời khóa biểu).
Thông tin tài khoản trên được in trong Phiếu thu nhận hồ sơ, khi sinh viên làm thủ tục nhập học.

- Hướng dẫn SV khóa 45 tra cứu thời khóa biểu, xem lịch học, sơ đồ nhà học và ký hiệu phòng học, xem chi tiết
- SV các ngành đại trà học chính thức từ 09/9/2019.
- SV các ngành tiên tiến và chất lượng cao sẽ học từ ngày 30/9/2019.

SV có vấn đề về Thời khóa biểu liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo hoặc email về địa chỉ nhdnhan@ctu.edu.vn

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên