TT

Tên  ngành

Mã lớp quản lý

thời khóa biểu

Khoa Sư phạm

1

SP. Toán học

Mã lớp   : 1801A1

2

SP. Vật lý

Mã lớp   : 1802A1

3

SP. Hóa học

Mã lớp   : 1809A1

4

SP. Sinh học

Mã lớp   : 1810A1

5

SP. Địa lý

Mã lớp   : 1816A1

6

SP. Ngữ văn

Mã lớp   : 1817A1

7

SP. Lịch sử

Mã lớp   : 1818A1

8

SP. Tin học

Mã lớp   : 18U8A1

9

Giáo dục tiểu học

Mã lớp   : 18X3A1

Khoa Ngoại ngữ

1

SP. Tiếng Anh

Mã lớp  : 18X1A1

2

SP. Tiếng Pháp

Mã lớp  : 18X2A1

3

Ngôn ngữ Anh

Mã lớp 1: 18V1A1

Mã lớp 2: 18V1A2

Mã lớp 3: 18V1A3

Mã lớp 4: 18V1A4

4

Ngôn ngữ Pháp

Mã lớp 1: 18Z9A1

Mã lớp 2: 18Z9A2

5

Ngôn ngữ Anh (CT chất lượng cao)

Mã lớp   : FL18V1T1

Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng

1

Công nghệ thực phẩm

Mã lớp 1: 1808A1

Mã lớp 2: 1808A2

2

Khoa học cây trồng

Mã lớp 1: 18X8A1

Mã lớp 2: 18X8A2

Mã lớp 3: 18X8A3

3

Chăn nuôi

Mã lớp 1: 18S1A1

Mã lớp 2: 18S1A2

4

Thú Y

Mã lớp 1: 1867A1

Mã lớp 2: 1867A2

5

Khoa học đất

Mã lớp   : 1872A1

6

Bảo vệ thực vật

Mã lớp 1: 1873A1

Mã lớp 2: 1873A2

Mã lớp 3: 1873A3

7

Nông học

Mã lớp 1: 1819A1

Mã lớp 2: 1819A2

8

Sinh học ứng dụng

Mã lớp   : 18V8A1

9

CN Rau hoa quả và cảnh quan

Mã lớp   : 18X9A1

10

Công nghệ sau thu hoạch

Mã lớp 1: 18U5A1

Mã lớp 2: 18U5A2

Khoa Kinh tế

1

Kế toán

Mã lớp 1: 1820A1

Mã lớp 2: 1820A2

2

Kiểm toán

Mã lớp 1: 18V5A1

Mã lớp 2: 18V5A2

3

Tài chính-ngân hàng

Mã lớp 1: 1821A1

Mã lớp 2: 1821A2

4

Quản trị kinh doanh

Mã lớp 1: 1822A1

Mã lớp 2: 1822A2

5

Kinh tế nông nghiệp

Mã lớp 1: 1823A1

Mã lớp 2: 1823A2

6

Kinh doanh quốc tế

Mã lớp 1: 18W4A1

Mã lớp 2: 18W4A2

7

Marketing

Mã lớp 1: 1845A1

Mã lớp 2: 1845A2

8

QT dịch vụ Du lịch và lữ hành

Mã lớp 1: 18W2A1

Mã lớp 2: 18W2A2

9

Kinh tế

Mã lớp 1: 18W1A1

Mã lớp 2: 18W1A2

10

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Mã lớp 1: 1890A1

Mã lớp 2: 1890A2

11

Kinh doanh thương mại

Mã lớp 1: 18W3A1

Mã lớp 2: 18W3A2

Khoa Luật

1

Luật 

Mã lớp 1: 1832A1

Mã lớp 2: 1832A2

Mã lớp 3: 1832A3

Mã lớp 4: 1832A4

Bộ môn Giáo dục thể chất

1

Giáo dục thể chất

Mã lớp   : 18X6A1

Khoa Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

1

Khoa học môi trường

Mã lớp 1: 1838A1

Mã lớp 2: 1838A2

2

Quản lý đất đai

Mã lớp 1: 1825A1

Mã lớp 2: 1825A2

3

QL Tài nguyên & Môi trường

Mã lớp 1: 18X7A1

Mã lớp 2: 18X7A2

4

Kỹ thuật môi trường

Mã lớp 1: 1857A1

Mã lớp 2: 1857A2

5

Kỹ thuật tài nguyên nước

Mã lớp   : 18U2A1

6

Lâm sinh

Mã lớp   : 18V4A1

Khoa Khoa học xã hội & nhân văn

1

Văn học

Mã lớp 1: 18W7A1

Mã lớp 2: 18W7A2

2

Việt Nam học

Mã lớp 1: 18W8A1

Mã lớp 2: 18W8A2

3

Thông tin – Thư viện

Mã lớp 1: 1880A1

Mã lớp 2: 1880A2

4

Xã hội học

Mã lớp 1: 18U4A1

Mã lớp 2: 18U4A2

Khoa Công nghệ

1

Kỹ thuật xây dựng

Mã lớp 1: 18T7A1

Mã lớp 2: 18T7A2

2

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Mã lớp   : 18T8A1

3

Kỹ thuật xây dựng C.trình giao thông

Mã lớp   : 18T1A1

4

Kỹ thuật cơ điện tử

Mã lớp 1: 18S3A1

Mã lớp 2: 18S3A2

5

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Mã lớp 1: 18V6A1

Mã lớp 2: 18V6A2

6

Kỹ thuật điện

Mã lớp 1: 18T5A1

Mã lớp 2: 18T5A2

7

KT điện tử - viễn thông

Mã lớp 1: 18T6A1

Mã lớp 2: 18T6A2

8

KT điều khiển và tự động hóa

Mã lớp 1: 18Y8A1

Mã lớp 2: 18Y8A2

9

Quản lý công nghiệp

Mã lớp 1: 1883A1

Mã lớp 2: 1883A2

10

Kỹ thuật cơ khí

Mã lớp 1: 1848A1

Mã lớp 2: 1848A2

Mã lớp 3: 1848A3

 

Kỹ thuật vật liệu

Mã lớp   : 18T4A1

11

Kỹ thuật máy tính

Mã lớp 1: 18Z5A1

Mã lớp 2: 18Z5A2

Khoa Khoa học chính trị

1

Chính trị học

Mã lớp 1: 18V9A1

Mã lớp 2: 18V9A2

2

Triết học

Mã lớp 1: 18U3A1

Mã lớp 2: 18U3A2

3

Giáo dục công dân

Mã lớp   : 18X4A1

Khoa Khoa học tự nhiên

1

Vật lý kỹ thuật

Mã lớp   : 18U1A1

2

Hóa học

Mã lớp   : 1869A1

3

Hóa dược

Mã lớp   : 18T3A1

4

Toán ứng dụng

Mã lớp   : 1889A1

5

Sinh học

Mã lớp 1: 1894A1

Mã lớp 2: 1894A2

Khoa Thủy sản

1

Bệnh học thủy sản

Mã lớp 1: 1876A1

Mã lớp 2: 1876A2

2

Nuôi trồng thủy sản

Mã lớp 1: 1813A1

Mã lớp 2: 1813A2

3

Quản lý thủy sản

Mã lớp   : 18S2A1

4

CN. Chế biến thủy sản

Mã lớp 1: 1882A1 

Mã lớp 2: 1882A2

Viện nghiên cứu phát triển đồng bằng Sông Cửu Long

1

Phát triển nông thôn

Mã lớp 1: 18X5A1

Mã lớp 2: 18X5A2

Khoa Công nghệ thông tin & truyền thông

 

Công nghệ thông tin

Mã lớp 1: 18V7A1

Mã lớp 2: 18V7A2

Mã lớp 3: 18V7A3

Mã lớp 4: 18V7A4

1

Hệ thống thông tin

Mã lớp 1: 1895A1

Mã lớp 2: 1895A2

2

Kỹ thuật phần mềm

Mã lớp 1: 1896A1

Mã lớp 2: 1896A2

3

Mạng máy tính và truyển thông dữ liệu

Mã lớp 1: 18T9A1

Mã lớp 2: 18T9A2

4

Khoa học máy tính

Mã lớp 1: 18Z6A1

Mã lớp 2: 18Z6A2

Viện nghiên cứu và phát triển Công nghệ sinh học

1

Công nghệ sinh học

Mã lớp 1: 1866A1

Mã lớp 2: 1866A2

Khoa Phát triển nông thôn

1

Nuôi trồng thủy sản

Mã lớp   : 1813A5

2

Ngôn ngữ Anh

Mã lớp 1: 18V1A5

Mã lớp 2: 18V1A6

3

Quản trị kinh doanh

Mã lớp 1: 1822A5

Mã lớp 2: 1822A6

4

Kinh tế Nông nghiệp

Mã lớp   : 1823A5

5

Luật

Mã lớp 1: 1832A5

Mã lớp 2: 1832A6

6

Công nghệ thông tin

Mã lớp   : 18V7A5

7

Kỹ thuật xây dựng

Mã lớp   : 18T7A5

8

Nông học

Mã lớp 1: 1819A5

Mã lớp 2: 1819A6

9

Khuyến nông

Mã lớp   : 18U6A5

10

Việt Nam học

Mã lớp 1: 18W8A5

Mã lớp 2: 18W8A6

11

Kinh doanh Nông nghiệp

Mã lớp   : 18U7A5

 

Cập nhật: Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng