Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Liên hệ hỗ trợ: 

+ Phòng Đào tạo: 0292.3831 156 

+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177

+ Đoàn Thanh niên trường: 0292. 3872 109 

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ NHẬP HỌC

Bước 1:

- Ghi Phiếu Thông tin nộp hồ sơ- Sinh viên khóa 45 ->xem mẫu;

- Bản photo thẻ BHYT /Tờ khai tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế (BHYT) ->xem mẫu.

Bước 2: Nộp học phí và các chi phí khác

- Học phí (theo ngành được in ở mặt trước Giấy báo nhập học).

- Mức thu phí BHYT bắt buộc: 470.000 đồng (10 tháng: từ 9/2019 đến 30/6/2020).

- Mức thu phí Bảo hiểm tai nạn: 70.000 đồng/năm hoặc 238.000 đồng/4 năm.

- Phí khám sức khỏe đầu vào: 40.000 đồng.

- Chi phí lập thẻ SV: 50.000 đồng.

- Chi phí kiểm tra năng lực Tiếng Anh đầu vào: 50.000 đồng (trừ SV ngành Sư phạm Tiếng Anh, ngành Ngôn ngữ Anh).

Bước 3: Nộp hồ sơ nhập học (xem chi tiết)

- Các hồ sơ sắp xếp theo thứ tự từ số 1 đến số 7 như ghi trong Giấy báo nhập học. SV ký tên và nhận Biên nhận nộp hồ sơ và học phí.

Bước 4: Nhận Phiếu báo dự kiểm tra năng lực Tiếng Anh (SV mang theo Biên nhận nộp hồ sơ và học phí).

Bước 5: Đăng ký ở ký túc xá (KTX): SV mang theo 2 ảnh 3x4, nhận mẫu đăng ký tại nơi thu hồ sơ hoặc in tại website www.ctu.edu.vn, mục Tân sinh viên, tiền chỗ ở KTX là 480.000 đồng (4 tháng: từ tháng 9 đến 31/12/2019) ->xem mẫu.

 

 

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên