Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Liên hệ hỗ trợ: 

+ Phòng Đào tạo: 0292.3831 156 

+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177

+ Đoàn Thanh niên trường: 0292. 3872 109 

HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC

Bước 1:

- Ghi Phiếu thông tin nộp hồ sơ;

- Bản photo thẻ BHYT.

Bước 2: Nộp học phí và các chi phí khác

- Học phí (theo ngành được in ở mặt trước Giấy báo nhập học).

- Mức thu phí BHYT bắt buộc: 423.000 đồng (9 tháng: từ 10/2020 đến 30/6/2021).

- Mức thu phí Bảo hiểm tai nạn: 70.000 đồng/năm hoặc 238.000 đồng/4 năm.

- Phí khám sức khỏe đầu vào: 40.000 đồng.

- Chi phí lập thẻ SV: 50.000 đồng.

- Chi phí kiểm tra năng lực Tiếng Anh đầu vào: 50.000 đồng (trừ SV ngành Sư phạm Tiếng Anh, ngành Ngôn ngữ Anh).

Bước 3: Nộp hồ sơ nhập học

- Các hồ sơ sắp xếp theo thứ tự từ số 1 đến số 7 như ghi trong Giấy báo nhập học. SV ký tên và nhận Biên nhận nộp hồ sơ và học phí.

Bước 4: Nhận Phiếu báo dự kiểm tra năng lực Tiếng Anh (SV mang theo Biên nhận nộp hồ sơ và học phí).

Bước 5: Đăng ký ở ký túc xá (KTX): SV mang theo 2 ảnh 3x4, nhận mẫu đăng ký tại nơi thu hồ sơ hoặc in từ website https://tansinhvien.ctu.edu.vn, phí ở KTX là 360.000 đồng (3 tháng: từ tháng 10 đến 31/12/2020).

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên