Đại diện Ban Cán sự lớp lập danh sách (theo mẫu đính kèm) những sinh viên có nhu cầu và nộp trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên ;

            - Thời gian nộp : Buổi sáng các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ)

            - Thời gian nhận : Buổi chiều sau 3 ngày khi nộp danh sách (trừ ngày nghỉ)

           - Thời gian nộp danh sách theo lớp: Từ ngày 05/09/2018 đến hết ngày 10/10/2018.

Sau thời gian trên sinh viên đăng ký trực tuyến cá nhân trên website Phòng Công tác Sinh viên (vào mục Hỗ trợ sinh viên Online).

Xem chi tiết

Cập nhật: Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng