Thời gian mỗi tiết học 90 phút. Sinh viên tham gia học tập 6 ngày/tuần (trừ chủ nhật).
Thời gian học lên lớp trong ngày được phân bổ cụ thể như sau:

BUỔI HỌC

TIẾT HỌC

GIỜ HỌC

THỜI GIAN NGHỈ

SÁNG

1

07:00 – 07:50

Không

2

07:502 – 08:40

10 phút

3

08:50 – 09:40

10 phút

4

09:50 – 10:40

Không

5

10:40 – 11:30

 

CHIỀU

6

13:30 – 14:20

Không

7

14:20 – 15:10

10 phút

8

15:20 – 16:10

Không

9

16:10 – 17:00

 

10

Tiết nghỉ chung

 

TỐI

11

18:20 – 19:10

Không

12

19:10 – 20:00

 

Cập nhật: Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng

Lượt truy cập: 117094