Theo tinh thần Thông báo Chương trình học bổng đại học (USP) của VietHope năm học 2017 – 2018, Phòng Công tác Sinh viên xin thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị trong Trường về Chương trình học bổng như sau:

1. Đối tượng xét chọn cấp học bổng: Sinh viên trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 – khóa 43 của Trường Đại học Cần Thơ;

2. Tiêu chuẩn xét cấp học bổng: theo Thông báo chung của VietHope;

3. Hồ sơ xin cấp học bổng:

    - Đơn xin Học bổng Đại học theo mẫu của VietHope: bắt buộc

    - Giấy Chứng nhận Hộ nghèo hoặc Cận nghèo (bản sao) hay Giấy chứng nhận của địa phương về gia cảnh khó khăn: bắt buộc

    - Giấy báo nhập học của Trường Đại học Cần Thơ, học bạ PTTH  (bản sao): bắt buộc

    - Nếu có khai báo giải thưởng học tập trong các năm học trung học trong hồ sơ xin học bổng, sinh viên phải nộp một bản sao giấy chứng nhận giải thưởng (giải cao nhất)

    - Thư giới thiệu của thầy cô dạy ở cấp học Phổ Thông Trung Học (cấp 3)- không bắt buộc, nhưng nếu có sẽ là lợi thế để xét cấp học bổng. Thư giới thiệu cần có thông tin cụ thể về giáo viên giới thiệu (họ tên, dạy lớp mấy, số điện thoại liên lạc hoặc email để thuận tiện trong việc xác minh khi cần thiết)

Lưu ý: Tất cả các bản sao đều không cần công chứng; và được để vào trong túi hồ sơ, ngoài hồ sơ ghi rõ

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm triển khai cho sinh viên được biết và nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Công tác Sinh viên hạn cuối là ngày 11/10/2017.

Cập nhật: Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng

Lượt truy cập: 130437